fbpx

Gör skillnad i en av våra projektgrupper!

Utöver våra ursprungliga ändamål har föreningen flera stora projekt på gång nu med bland annat svettliv.se, fokus på barn och ungdomar under 2022 och den årsövergripande kampanjen #enmånadräckerinte. Därför söker vi fler personer som är intresserade av att ingå i projektgrupper, till exempel inom påverkansarbete, bidragsinsamling, analys av data, innehållskapande eller som talesperson. Är det du?

Läs mer här nedan och hör av dig till info@hyperhidrosforeningen.se om du vill veta mer, har andra förslag på projektgrupper eller vill engagera dig!

Uppstart av systerföreningar

Föreningen är idag huvudsakligen stockholmsbaserad, men hyperhidros och våra medlemmar finns över hela landet och vi skulle därför gärna vilja se en större lokal närvaro runtom i landet. Förslag på delprojekt skulle kunna vara att undersöka underlaget för att starta upp en systerförening i din region, att arrangera medlemsträffar på din ort, bygga nätverk av medlemmar som i framtiden kan vara grunden för en systerförening eller att ta fram material och checklistor inför uppstart av föreningar.

Politik/Lobbying

Ett av föreningens viktigaste ändamål är ”Verka för att personer som lider av hyperhidros ska ha rätt till behandling finansierad av landstingen”. Det här kan vi endast åstadkomma genom kontinuerligt, långsiktigt och aktivt arbete gentemot politiker och tjänstemän inom stat och regioner. Listan kan göras lång med vad en projektgrupp kan åstadkomma, men några idéer är att hålla kontakt med politiker och media, anordna seminarier/frågestunder eller jobba frågor av mer teoretisk/administrativ karaktär för att bistå styrelsen/andra projektgrupper med underlag och information.

Marknad/Content

En annan av föreningens viktiga ändamål och som genomsyrar allt vi gör är att ”Sprida kunskap och information om hyperhidros” och det innefattar att kommunicera allt vi gör internt till medlemmar och externt till allmänheten, vården och politiker. Dagens mediabrus gör att det blir allt svårare att nå ut och ställer allt högre krav på att det vi publicerar håller hög kvalitet och når rätt målgrupp. Vi är alltid i behov av bilder och rörligt material till våra sociala kanaler, men här ingår även att skapa journalistiskt material i form av intervjuer, debattartiklar och faktatexter till vårt påverkansarbete, vår kampanj svettliv.se och till hemsida och nyhetsbrev

Statistik/Dataanalys

De senaste åren har vi samlat in data från vår löpande inventering av hyperhidrosvården och från medlemsenkäter (som vi även önskar göra till ett mer löpande inslag), därtill har vi data från Google Analytics och liknande samt externa datakällor (forskning, enkäter från andra källor, m.m.) som skulle kunna utgöra en viktig grund till vårt påverkansarbete. Om du är duktig på data och statistik kanske det här är ett perfekt projekt för dig!

Ungdomsverksamhet

När vi läser alla berättelser som patienter skickat in till vår kampanj svettliv.se blir det tydligt för oss att hyperhidros under uppväxtåren kan ha en stark negativ påverkan under många år framåt. Därför känner vi att det är viktigt att vi stärker vårt fokus på att stödja ungdomar och att finnas där när frågorna duggar tätt: Varför svettas jag? Är jag ensam som svettas överdrivet mycket? Hur kan jag få hjälp med mina svettningar? Vi vill finnas tillgängliga för ungdomar och ett projekt kring detta skulle kunna innefatta att hitta kanaler att nå ut till dessa ungdomar och att anpassa material och aktiviteter för en yngre målgrupp. 

Övriga förslag (mindre projekt):

  • Juridiska frågor – Exempel på uppgifter: skriva och underhålla användarvillkor/personuppgiftsvillkor, information kring patienträttigheter och allmänna juridiska frågor kring vård etc som våra medlemmar kan ha
  • Ekonomi – Exempel på uppgifter: Fundraising (hitta nya källor till bidrag/sponsring/donationer, skriva bidragsansökningar), revisor för föreningen