fbpx
26 april, 2018

Om hyperhidros

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros, eller överdriven svettning, är en genetisk, neurologisk sjukdom som drabbar 3-5% av befolkningen. Hyperhidros innebär att man svettas överdrivet mycket från i huvudsak avgränsade områden som händer, armhålor, fötter, huvud eller ljumskar, men kan även förekomma över hela kroppen, s.k. generell hyperhidros. Gemensamt för alla med hyperhidros är att svettningarna utgör ett problem i vardagen och är nära förknippat med skam och ångest för den som drabbas.

Alla svettas

Svett är hudens sätt att andas och att kyla kroppen, alla människor svettas varje dag även om det inte syns eller luktar. Svett i händer och fötter är också till för att ge bra grepp i strids- och flyktsituationer. Svettning styrs av det sympatiska nervsystemet, som är den del av kroppens nervsystem som inte kan kontrolleras med viljan.

Vi människor har två typer av svettkörtlar, ekkrina och apokrina. De ekkrina körtlarna har framförallt som uppgift att reglera kroppens temperatur. Miljontals svettkörtlar finns utspridda över hela huden och tätast finns de i handflator och fotsulor. Svetten från dessa består av vatten med små mängder salter, ammoniak, mjölksyra och urinämne. De apokrina körtlarna finns huvudsakligen i armhålor, ljumskar och underliv. Svetten från dessa innehåller bland annat protein som bryts ner av de bakterier som finns på huden, det bildas då inte sällan starkt doftande ämnen. Personer med överdriven svettning har inte fler eller större svettkörtlar än vanligt, men däremot en ökad känslighet för olika typer av yttre stimuli och/eller värme med ökad nervsignalering som följd.

För personer med hyperhidros innebär svettningarna begränsningar i vardagen i form av generande svettfläckar, ideliga klädbyten, att vara obekväm ta i hand eller att välja bort sociala sammanhang, jobberbjudanden eller att inleda ett förhållande. Att ständigt anpassa sitt liv för att minska eller hantera sina svettningar blir för många en ångestladdad tillvaro och det är inte ovanligt att man istället väljer att isolera sig från omgivningen. Quality of life-studier visar att hyperhidros uppvisar påverkan på livskvalitet jämförbart med svåra kroniska sjukdomar som proriasis, ledgångsreumatism och multipel skleros.

Sjukdomen debuterar i lite olika åldrar, allt från barnaåren (främst händer och fötter), tonåren (armhålor, ljumskar och rumpa) eller efter 40 års ålder (huvud, bröst och rygg), men variationerna är stora och det finns inget som tyder på att t.ex. barn och tonåringar inte kan drabbas av svettningar från huvud, bröst och rygg.

Orsaker till hyperhidros

Man brukar skilja mellan primär och sekundär hyperhidros. Primär hyperhidros har en prevalens på ca 3-5%, vilket för Sverige innebär en teoretisk patientgrupp om 300 000 – 500 000 individer. Hyperhidros fördelar sig relativt lika mellan könen.

Primär hyperhidros beror på att signalerna mellan huden och den del av hjärnan (hypotalamus) som styr svettutsöndringen ger starkare reaktioner än vad som är nödvändigt och svettkörtlarna luras att producera mer svett än nödvändigt.

För alla människor gäller att allt som ökar pulsen, ökar också svettproduktionen eftersom pulsökningen höjer kroppstemperaturen och svettning är kroppens sätt för att snabbt sänka denna. Svettning kan förutom värme och rörelse också aktiveras av nervositet, stress och starka kryddor, men även hjärt- och kärlsjukdomar, hormoner, läkemedelsbiverkningar, infektioner och vissa typer av cancer. Hyperhidros hos personer där detta är en följd av annan sjukdom eller hormonella förändringar i kroppen brukar kallas för sekundär hyperhidros.

Sekundär hyperhidros kan bero på många saker, exempelvis övervikt, stor alkoholkonsumtion, diabetes, klimakteriebesvär, social ångest, hypertyreos (överskott av sköldkörtelhormon) eller vissa typer av cancer. Det är därför viktigt att vid diagnostisering av hyperhidros i första hand utesluta att det rör sig om sekundär hyperhidros, dvs att svettningarna är ett symtom på en underliggande diagnos som i sådant fall bör behandlas i första läget.

Du kan läsa mer om hur Patientföreningen för hyperhidros verkar för att personer med hyperhidros ska få en bättre livskvalitet under rubriken ”Om föreningen”.

 

Händer