fbpx

En månad räcker inte!

I november månad varje år uppmärksammas hyperhidros under hyperhidrosis awareness month. Det räcker inte. Hyperhidros tar inte paus de andra elva – därför måste arbetet med kännedomen kring hyperhidros och situationen för patienter och individer med överdrivna svettningar adresseras året om. Varje dag, steg för steg.

Under 2022 kommer vårt fokus inte bara koncentreras till november, utan vi kommer aktivt och med olika perspektiv förmedla och agera i vad som görs och behöver göras löpande under hela året, här på hemsidan men främst i våra sociala kanaler (Instagram och Facebook).

Överdrivna svettningar tar inte paus en viss del av året eller en viss dag. Vi behöver gemensamt arbeta aktivt med denna fråga årets alla dagar för att få till stånd en förändring. Vill du göra skillnad redan idag? Skriv in din berättelse på svettliv.se, besök vår hemsida, anmäl dig till årsmötet eller maila oss för att vara med i vårt engagemang på ett sätt som passar dig. Vi nås alltid på DM i sociala kanaler och på info@hyperhidrosforeningen.se.

Vi söker även personer till en eller flera projektgrupper, som t.ex. kan handla om att skapa innehåll till våra kanaler (filma, skriva, skapa bilder/grafik), påverkansarbete, bidragsinsamling eller att vara talesperson för föreningens kommunikation utåt. Alla initiativ är intressanta som på ett eller annat sätt kan bidra till den resa vi påbörjat med att agera kommunikativt och i förlängningen intressepolitiskt för att nå ut – inte bara till enskilda individer utan även till beslutsfattare och institutioner.

2022 är trots allt valår och vi hoppas vi kan vänta oss ett där vi även ges möjlighet att delta i fler sammanhang, som Almedalen, olika medicinska kongresser och andra kunskaps- och påverkansforum.  Kanske är det just din insats som gör att föreningen kan leva vidare och hjälpa i vår strävan mot en rättvis hyperhidrosvård!

Syftet med ”En månad räcker inte” är dels att öka kännedomen om hyperhidros bredare och över hela året, dels att vi får möjlighet att återkoppla vad som har gjorts och görs för arbete mot förändring. I dagsläget har vi nära 200 berättelser på svettliv.se, vi gör löpande inventeringar i alla regioner, skapar innehåll och förmedlar kunskaper. Under 2022 vill vi nå ut mer till barn och ungdomar och kommer bland annat arbeta mer aktivt mot läkarkår och skolsköterskor som kommer i kontakt med denna målgrupp.

Nytt år och vi står redo att trappa upp intensiteten. 2022, nu lägger vi in en högre växel mot förändring och vi behöver all hjälp vi kan få för att nå dit. Hoppas ni är med oss?