fbpx

Årsmöte i Hyperhidrosföreningen 2022

Nytt år innebär att det är dags att kalla till årsmöte i hyperhidrosföreningen. Med tanke på fjolårets lyckade digitala årsmöte och att pandemiläget fortfarande inte är helt under kontroll så kommer även årets årsmöte hållas digitalt. Det innebär att du som medlem även detta år kan delta oavsett geografisk plats i landet. Vi hoppas många vill ansluta och vara med!

Datum: Tisdagen den 15 mars
Tid: 19.00 – 20.30
Plats: Digitalt möte via Zoom

Sista dag för anmälan är 13 mars

För att anmäla dig till årsmötet klickar du på länken som skickades ut i kallelsen via mail eller här nedan och fyller i formuläret. Om du inte fått kallelsen, kontakta oss på info@hyperhidrosforeningen.se. Alla som anmält sig får inför årsmötet ett mail med dagordning, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och övrig information, samt länk för att ansluta till mötet. Vid frågor, kontakta info@hyperhidrosforeningen.se

Observera att endast medlemmar kan delta på årsmöte i hyperhidrosföreningen. Är du fortfarande inte medlem så blir du det snabbt och enkelt här.

Du som är medlem anmäler ditt deltagande här. Kontroll mot medlemsregistret kommer att göras via e-postadress så se till att anmäla samma e-postadress som du anmält till medlemsregistret.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 6. Beslut om godkännande av resultat- och balansräkningen
 7. Beslut beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut angående arvode till styrelsen
 10. Fastställande av årsavgiften till föreningen
 11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 12. Val av ordförande till styrelsen
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor