fbpx

Vi söker innehåll

 

Varför behövs innehåll?

Föreningen har i dagsläget inte de ekonomiska resurserna för att köpa synlighet och därigenom uppfylla sina ändamål. Därför krävs istället hårt arbete och strategiska insatser av styrelse och medlemmar. Läs mer under ”Om föreningen” och våra ändamål.

Föreningens ändamål är bland annat att sprida kunskap och information om hyperhidros, men även att verka för att personer som lider av hyperhidros ska ha rätt till behandling finansierad av landstingen. Det första ändamålet har ju en direkt koppling till innehållet på hemsidan men hjälper även indirekt till att uppfylla det senare. Vi tror nämligen att ett ytterligare sätt att uppfylla det senare är att vara aktiva och jobba för att öka medlemsantalet. Vi måste kunna visa på hur många vi är och att hyperhidros förtjänas att tas på allvar. För att öka medlemsantalet så tror vi på att öka vår närvaro på internet och skapa ett mediabrus.

 

Vad behöver vi din hjälp med?

Styrelsens målsättning är att föreningens hemsida ska fyllas med innehåll om allt som kan vara intressant för personer med hyperhidros. Men vi är bara fem personer som utöver våra styrelseuppdrag har heltidsjobb och/eller andra uppdrag och vi behöver därför hjälp från er medlemmar med att skapa innehåll. Vi undrar därför: Vad vill du hitta här? Och vad kan du bidra med?

 

Har du inte möjlighet att själv bidra med innehåll?

Till att börja med hoppas vi att du är medlem, om inte så kan du enkelt bli det här: Bli medlem. Vi behöver också hjälp att sprida och dela det innehåll som publiceras på hemsidan i sociala medier. Du kan även tipsa oss om du hittar något intressant och aktuellt som vi inte tagit upp.

 

Vad menar vi med innehåll?

Vi är öppna för förslag kring vad innehållet ska vara. Det kan vara medlemsberättelser om exempelvis möten med vården, vilka problem man stöter på i vardagen, erfarenheter från olika behandlingar och liknande. Du kanske är duktig på att skriva och vill intervjua andra patienter, landstingspolitiker, läkare eller forskare? Vi tar också tacksamt emot bilder och hjälp med grafiskt material som vi kan få använda fritt på hemsida, i utskick och övriga kanaler.

 

Kan jag vara anonym?

I vissa fall går det bra att vara anonym. En eller flera av styrelsens ledamöter kommer att granska allt innehåll och därefter avgöra om det ska publiceras och om något behöver korrigeras. I vissa fall kan bedömningen då bli att författaren, eller den inlägget handlar om, bör framgå med namn för att uppfylla föreningens regler och bidra till att våra ändamål uppnås. Föreningen förbehåller sig rätten att justera i allt innehåll och korrigera eventuella felaktigheter. Föreningen avgör också när innehållet publiceras och i vilken form.

 

Vart ska jag vända mig?

Alla frågor, tips och bidrag kan ställas till vår mailadress info@hyperhidrosforeningen.se