fbpx

Dom från Kammarrätten beträffande extrem svettning

Kammarrättsdom ger patienter med extrem svettning rätt till ersättning

Den 29 oktober kom en dom från Kammarrätten i Stockholm avseende behandling av extrem svettning. Denna innebär att patienter som har sökt vård utomlands för behandling av bl.a. ansikte, nacke och ljumskar mot extrem svettning får rätt till ersättning för sina vårdkostnader.

Försäkringskassan har som bekant nekat ersättning för behandling av dessa områden och endast godkänt händer, armhålor och fötter. Domen i Kammarrätten ger nu nytt hopp till patienter med hyperhidros/extrem svettning även på andra områden att få rätt till ersättning för sin behandling.

Kammarrätten menar att Försäkringskassans utredningar har varit otillräckliga då de inte kunnat redovisa förteckningar över vårdutbudet i hela landet eller några nationella riktlinjer.

De två domarna är ett steg i rätt riktning, men ännu återstår över 2700 mål i kammarrätten med samma frågeställning.

Vill du läsa domarna i sin helhet så finner du dessa här:
Pressmeddelande från Kammarrätten i Stockholm: Rätt till ersättning vid utlandsvård för extrem svettning

 

Innebär detta att jag kan boka tid för behandling redan idag?

Tyvärr är det nog inte så enkelt. Domarna avser behandlingar som är gjorda i Danmark i december 2016 och februari 2017. Detta är alltså innan Högsta Förvaltningsdomstolens dom begränsade rätten till ersättning för vård utomlands. Det är ännu inte klarlagt om detta påverkar möjligheten att få sin vård ersatt i framtiden. Vi ser därför fram emot ytterligare domar innan vi med säkerhet kan säga något om framtida möjligheter att få ersättning för behandling med botulinumtoxin på andra områden än händer, armhålor och fötter.

Vi hoppas också att domarna utgör ett första steg mot att patienter med hyperhidros ska få vårdkostnader ersatta även för vård i Sverige. Detta är dock inte något som nämns i någon av domarna, som enbart gäller vård utomlands.

Vi följer detta med stort intresse och kommer att meddela när någon ny information finns. Vill du också få den informationen, så bli medlem och se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Registrera dig här!