fbpx

Årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte 2019

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Patientföreningen för Hyperhidros.

Tid: 18 mars kl 19.00
Plats: Hantverkargatan 6, Stockholm (ingång från baksidan) Visa i Google Maps

Dagordning presenteras på denna sida i mitten av februari men redan nu kan du som medlem skicka in medlemsmotioner eller förslag till info@hyperhidrosforeningen.se eller via post till Patientföreningen för Hyperhidros, Box 49069, 100 28 Stockholm. Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10 mars 2019.

Om du är medlem så anmäler du dig till info@hyperhidrosforeningen.se senast 17 mars. Om du INTE är medlem så kan du bli det här och därefter anmäla ditt deltagande.

Läs också Information från Valberedningen.

 

UPPDATERAT:

MiraDry gästar årsmötet

Många är vi som ständigt är på jakt efter nya och effektiva behandlingsmetoder mot våra svettningar. Och det är nog inte osannolikt att du i denna jakt har stött på MiraDry. Men frågorna är fortfarande många. Vad är MiraDry? Fungerar det? Och hur? Vilka områden kan behandlas? Gör det ont? Var kan jag få behandling?

Vi har därför bjudit in MiraDrys representant för Nordiska marknaden, Sebastian Jacobson som gäst till årsmötet för att berätta om behandlingen som med ett enda behandlingstillfälle kan göra patienten helt torr – permanent! Anmäl dig till årsmötet och få samtidigt mer information om denna behandlingsmetod!

 

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om årsstämman blivit behörigt utlyst
 4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 5. Beslut om godkännande av årsredovisning och balansräkning
 6. Beslut beträffande resultat enligt fastställd balansräkning
 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift till föreningen
 9. Beslut om arvode till styrelsen
 10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Behandling av motioner väckta av föreningens medlemmar
 14. Övriga frågor