fbpx

Referat av intervju i DN Insidan den 19 augusti 2021

Referat av intervju i DN Insidan

 

Alla svettas, men för 3-5 % av Sveriges befolkning är svettningen så kraftig att den påverkar hela livet. I Dagens Nyheter den 19 augusti uppmärksammas svett, överdrivna svettningar och hyperhidros på en helsida.

I en intervju med Malin Hultgren, 29 år, framkommer det vilken effekt behandling med botulinumtoxin har inneburit för hennes handsvett och livskvalité och att fler med hyperhidros bör ha rätt till finansierad behandling av botulinumtoxin. Även problematiken i vården tas upp liksom okunskapen generellt.

I artikeln berättar Malin hur hon redan under mellanstadiet upptäckte att något var annorlunda med hennes händer och hur hon sökte vård för detta. I kontakt med vården fick hon höra att det var normalt, att det berodde på att hon var i puberteten och att det var hormoner som påverkade. Eller att hon var nervös.

– Jag lärde mig tidigt att gömma mina händer. Ingen skulle få se hur svettiga de var. Hade jag haft handen på en yta så blev det ett avtryck efteråt.

Först när Malin började på universitetet kom hon i kontakt med en läkare som förstod vad som pågick. Hon diagnostiserades med hyperhidros, en genetisk, neurologisk sjukdom som drabbar 3-5 procent av befolkningen. Symtomet är överdriven svettning från enskilda delar av kroppen som till exempel armhålor, fötter, huvud, ljumskar eller händerna, eller över hela kroppen – så kallad generell hyperhidros.

Behandling för hyperhidros

Det finns olika tillgängliga behandlingar för hyperhidros, alltifrån medicin i tablettform till lokala injektioner med botulinumtoxin. Injektionerna behöver upprepas med jämna mellanrum. Malin berättar i artikeln att effekten klingar av efter ungefär tre till sex månader.

– Jag fick som ett nytt liv. Innan hade det runnit från händerna nästan jämt. Alla situationer påverkades, och alla mina relationer. Att jag kunde slippa anpassa min vardag efter min handsvett var en sådan enorm lättnad.

I Stockholm, där Malin är bosatt, finns hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin inom den kostnadsfria vården. Omfattningen är dock begränsad och nationellt sett skiljer sig tillgången till vård. Problemområden på kroppen och vilken region man bor i avgör ens rätt till gratis hjälp. Vissa regioner godkänner bara vissa områden på kroppen för behandling. Man kan också ha hyperhidros på fler områden, och bara få godkänt för behandling på ett. Alla har inte råd att söka vård privat. Risken är stor att överdrivning svettning blir en klassfråga.

– Det blir många tusenlappar extra om året jämfört med den vanliga patientavgiften att bekosta vården själv. Jag har  ändå ”tur” i sammanhanget. Min överdrivna svettning är på ”rätt” del av kroppen. Många väljer att isolera sig och begränsa sitt sociala liv på grund av sina svettningar. Människor lider i onödan, för att kunskapen om sjukdomen är låg och bra vård så svår att få.

Malin Hultgren är ledamot i styrelsen för patientföreningen för hyperhidros. Hennes förhoppning är att fler i framtiden ska få tillgång till fungerande behandling och att stigmat som finns kring överdriven svettning ska lätta.

Detta är ett referat av en intervju publicerad i DN Insidan den 19 augusti 2021 ”Jag fick ett nytt liv efter botoxbehandlingen”. Läs hela artikeln här https://www.dn.se/insidan/malin-fick-botox-for-att-behandla-sin-handsvett/

Du hittar fler artiklar om hyperhidros i vårt länkarkiv: Hyperhidros i media