fbpx

Föreningens framtid hotas

Upp emot 5 % av befolkningen beräknas lida av hyperhidros. Enligt Statistiska centralbyrån beräknades Sveriges befolkning 2022 till 10 521 556 personer. Statistiskt sett lider alltså upp emot en halv miljon svenskar av överdrivna svettningar! Det är en svindlande siffra!

Sveriges regioner har sedan 2012 aktivt motverkat att dessa individer ska få en god vård. Det tycker vi är skrämmande och fel!

Vår förening har nu funnits i 12 år. Mycket har gjorts genom åren, men det är en svår kamp och det tar tid, kostar pengar och kräver en hel del kunskap och engagemang att nå fram till såväl patienter, media och framförallt till beslutsfattare. 

Söker man på Wiktionary på ordet förening så får man ”(sociologi) ett antal människor som enats runt en idé och förenat arbetar för ett gemensamt mål”. 

Som medlem i vår förening är det nog ingen tvekan om att vi kan enas om (åtminstone) en idé: ”Verka för att personer som lider av hyperhidros ska ha rätt till behandling finansierad av landstingen”. Just detta är det första av föreningens ändamål.

Däremot har vi genom åren kämpat med den andra delen av ordet förenings innebörd, att arbeta förenat mot det gemensamma målet. Vi har vid flertalet tillfällen vädjat våra medlemmar om hjälp och engagemang, men gensvaret har varit minst sagt svalt.

Det statistiska medlemsunderlaget är som nämnt ovan 500 000 personer, ej inräknat anhöriga. I skrivande stund har föreningen 192 betalande medlemmar, med andra ord 1 medlem per 2500 drabbade. Det ger oss ingen möjlighet att övertygande driva frågan om att hyperhidros är ett problem som är värt att ta på allvar. Vi är för få!

Supportgruppen på Facebook har 1800 medlemmar, Hyperhidrosmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm har 900 inskrivna patienter. Var syns dessa medlemmar i vår statistik? 

Dagens samhälle är till stor del byggt på information, vi översköljs dagligen med enorma mängder information från radio, tv, hemsidor och sociala medier. Att publicera sina budskap må ofta vara gratis, men att nå ut och faktiskt bli uppmärksammad kräver tid, kunskap, engagemang och framförallt pengar.

Intäkterna från medlemskapsavgifterna från de 192 betalande medlemmarna täcker idag ca 2/3 av föreningens fasta kostnader. Föreningen dras därmed med ett stadigt svikande resultat. För att undvika att föreningen tvingas begära sig i konkurs behöver vi snabbt få upp medlemsantalet över 300. För detta behöver vi nu din hjälp!

Men räcker det? Är det föreningens ändamål att enbart bedriva administration? Att 100% av medlemmarnas avgifter går till att betala räkningar?

För att föreningen ska kunna bedriva verksamhet (dvs utöver att betala sina fasta kostnader) så krävs ännu fler än 300 medlemmar

Föreningen står därför inför ett avgörande vägskäl. Om vi inte kan nå 300 medlemmar inför årsmötet i mars så kommer vi i styrelsen att tvingas yrka på att årsmötet beslutar att avveckla föreningen. Våra stadgar stipulerar att två på varandra följande årsmöten beslutar om avveckling och de likvida medel vi idag har räcker inte att bedriva verksamheten längre än så.

Vill du att föreningen ska leva vidare? Bli medlem om du inte är det, hjälp oss sprida ordet om föreningen och bidra med ditt engagemang i föreningens arbete.