fbpx

Brev från Carl Swartling

Brev från Carl Swartling

Föreningen har fått ett brev av Carl Swartling som vi publicerar i sin helhet här nedan:

 

Bästa medlemmar!

Jag slutar som läkare på Svettmottagningen som funnits sedan 2009, först på Sophiahemmet inom vårdval SLL, senare som EU-finansierad vård via Köpenhamn och Oslo. Sedan september 2019 kan Svettmottagningen på Kungsholmen inte tillhandahålla gratis vård av hyperhidros, utan endast privatbetalande och de med sjukförsäkring får hjälp.

Senaste halvåret har varit prövande för Er, men också för mig då jag ser hur ekonomin styr vem som ska få vård. Det var inte så jag ville ha det. Vården av hyperhidros har ökat inom landstingen, men begränsats till händer och armhålor, och inte sällan med dålig tillgänglighet. Hudprofessionen försöker begränsa tillgängligheten ytterligare med att i första hand behandla hyperhidros med Ditropan, en medicin som inte är bra för bl a hjärnans minnesfunktion. Dessa s k riktlinjer stör mig eftersom de är oetiska.

Jag har försökt att i mindre utsträckning ge gratisbehandlingar för att lindra lidandet hos de som inte har råd, och har diskuterat med några av Er, om att skapa en non-profit-klinik där alla får behandling utifrån sina ekonomiska möjligheter, under arbetsnamnet ”Robin Hood-kliniken”.

Jag började engagera mig i behandlingen av hyperhidros 1997 och då på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där den första Svettmottagningen startades. Där och då var behandlingen kostnadsfri och gavs där den behövdes. Min tanke är att nu finna en väg tillbaka för att återigen göra behandling av hyperhidros kostnadsfri, oavsett varifrån man svettas. Att arbeta inom landstinget gör min röst mer trovärdig, och möjligheten att skapa en ny landstingsfinansierad Svettmottagning är ett mål inom räckhåll.

Tillsvidare kommer Svettmottagningen vara till för Er som har råd!

 

Varma hälsningar

Carl Swartling