fbpx
22 november, 2019

Botulinumtoxin

Vad är Botulinumtoxin?

Botulinumtoxin är ett av de mest potenta nervgifter som existerar. I sin renaste form räcker 4 kg för att döda hela jordens befolkning. Toxinet kan framställas naturligt av bakterien Clostridum botulinum men den medicinska framställs syntetiskt i laboratorium. Toxinet har använts medicinskt sedan slutet av 70-talet i en mycket försvagad form, ursprungligen för att behandla skelning, men tack vare dess egenskaper att förlama muskler har det genom åren kommit att bli användbart mot flertalet andra indikationer (t.ex. spasmer, kramper och migrän) och skönhetsingrepp (rynkor) samt extrem svettning. Botulinutoxin produceras av flera olika läkemedelsbolag under olika namn, t. ex. Botox, Dysport och Neurobloc.

Vilka områden kan behandlas?

Botuliumtoxin verkar lokalt i det område som behandlas och kan därför användas på alla områden på kroppen. Behandlingen sker genom att toxinet sprutas in strax under huden. Sticken placeras med ett visst mellanrum (normalt ca 1–2 cm emellan) då spridningen under huden är begränsad. Vid behandling i armhålor är det bäst att inte vara nyrakad. Behandling i armhålor kan ofta ske utan smärtlindring, men andra områden är mer smärtkänsliga och smärtlindring kan ske på flera sätt, till exempel is, morfin, lokalbedövning och i vissa fall nedsövning. Direkt efter behandling kan området vara ömt och rött, men de flesta patienter kan direkt återgå till arbetet. Smärtlindringen kan dock även påverka måendet efter en behandling.

Hur fungerar botulinumtoxin?

Toxinet verkar genom att tillfälligt blockera signalämnet acetylkolin att nå svettkörtlarna och därmed förhindra dem att producera svett. Till skillnad från antikolinergika så blockeras dock endast ämnet på det område som behandlats och tack vare att det vid behandling av svettning endast injiceras i huden så påverkas inte musklerna i detta fall.

Forskning visar att svettbehandling med botulinumtoxin minskar svettningarna med upp till 90% i det behandlade området. Resultaten börjar märkas efter ca 2–4 dagar med full effekt efter 2 veckor. Effekten varar normalt 4–12 månader men är individuellt beroende, samt beroende på vilket område som behandlats.

Biverkningar

De vanligt förekommande biverkningar som har noterats har varit övergående och ofta beroende på att toxinet spridit sig till muskler och orsakat svagare grepp i händer eller t.ex. ett hängande ögonlock. Kompensatorisk svettning har inte visat sig vara vanligt förekommande.

För- och nackdelar

Fördelar: Snabb, utan biverkningar, kan behandla alla områden, i stort sett smärtfri vid rätt smärtlindring, kort konvalescens
Nackdelar: Dyr vid behandling av områden ej godkända av sjukvården, förskrivning behöver ske av läkare och utföras av utbildad personal

Var kan man få behandlingen?

I dagsläget (hösten 2019) behandlas endast händer och armhålor (med vissa skillnader mellan regionerna) med botulinumtoxin i den offentliga vården. För övriga områden är man i dagsläget hänvisad till att kontakta privata alternativ och bekosta den själv.

Mer information

 

Creative Commons-licens
Denna text är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported Licens.