fbpx
27 oktober, 2022

Axhidrox

Vad är Axhidrox?

Axhidrox är en nylanserad (2022) produkt. Axhidrox kommer som en kräm på pumpflaska som appliceras av patienten själv. Krämen är en antikolinergika där glykopyrronium är den aktiva substansen.

Vilka områden kan behandlas?

Axhidrox är avsett för lokal behandling av axillär hyperhidros, dvs svettning i armhålorna. De första fyra veckorna smörjer man in armhålorna dagligen genom att pumpa två pumpningar på lockets ovansida och smörja in armhålorna med hjälp av locket. Från femte veckan fortsätter man med att smörja in minst två dagar per vecka. Applicering ska ej ske direkt med fingrarna och efter applicering ska lock och händer tvättas med tvål och vatten.

Hur fungerar Antikolinergika?

Axhidrox har samma medicinska funktion som oral antikolinergika (tabletter), dvs:

Antikolinergika fungerar genom att blockera ett ämne som heter acetylkolin. Acetylkolin är en signalsubstans som är ”budbäraren” från en nervcell till en annan. Genom att blockera detta ämne att nå fram till receptorerna på svettkörtlarna så får inte svettkörtlarna informationen från hjärnan att producera svett. Samma typ av receptorer återfinns på flera ställen i kroppen, vilket gör att de också påverkas.

Den viktiga skillnaden är dock att Axhidrox är en lokal behandling och tabletter är en s.k. systemisk behandling som behandlar hela kroppen oavsett var på kroppen man svettas, vilken minskar läkemedlets påverkan på andra delar.

Biverkningar

Då detta är ett nytt läkemedel så är långsiktiga biverkningar fortfarande inte utredda, men enligt studierna för godkännande av Axhidrox är biverkningarna måttliga till milda samt reversibla efter utsättning, dvs de upphör efter att man slutat använda preparatet. Angivna vanliga biverkningar är reaktioner vid appliceringsställe, muntorrhet, torra ögon, huvudvärk, torr hud, torra nässlemhinnor och förstoppning. De allvarliga biverkningarna är angioödem och dimsyn.

Om du är gravid eller ammar ska du alltid rådgöra med läkare före användning då det idag inte förefaller klarlagt hur detta kan påverka fostret/barnet.

För- och nackdelar

Fördelar: Lokal behandling, kräver ej behandling av läkare, billig
Nackdelar: Ännu endast godkänt för armhålor

Var kan man få behandlingen?

Axhidrox är ett receptbelagt läkemedel som skrivs ut av läkare. All rådgivning kring läkemedlet och hur det ska användas, samt om det är lämpligt för just dig bör därför ske tillsammans med din läkare.

Läkemedlet ingår ej i högkostnadsskyddet, men vid lanseringstillfället ligger kostnaden kring 600 kr per flaska. Första flaskan räcker en månad, därefter räcker den i tre månader vilket ger en månadskostnad på 200 kr per månad.

Mer information