fbpx
11 november, 2019

Antikolinergika

Vad är antikolinergika?

Antikolinergika är ett läkemedel som vanligen används för behandling av besvärliga urinträngningar och/eller inkontinens, men skrivs även ut till patienter med astma och Parkinsons sjukdom. Det finns flera läkemedel med liknande effekt, några vanliga läkemedel är Oxybutynin och Ditropan. Antikolinergika används mot hyperhidros som s.k. ”off label”, dvs att minskad svettning inte är läkemedlets huvudsakliga indikation, utan snarare en biverkning. Läkemedlet är receptbelagt.

Vilka områden kan behandlas?

Behandling med tabletter kan inte inriktas på specifika områden utan verkar i hela kroppen, vilket gör att tabletter i huvudsak rekommenderas som ett komplement till andra behandlingsmetoder. Det kan också vara ett alternativ för patienter med lindrigare svettningar eller generell hyperhidros (svettningar över hela kroppen).

Hur fungerar Antikolinergika?

Antikolinergika fungerar genom att blockera ett ämne som heter acetylkolin. Acetylkolin är en signalsubstans som är ”budbäraren” från en nervcell till en annan. Genom att blockera detta ämne att nå fram till receptorerna på svettkörtlarna så får inte svettkörtlarna informationen från hjärnan att producera svett. Samma typ av receptorer återfinns på flera ställen i kroppen, vilket gör att de också påverkas.

Biverkningar

Antikolinerga läkemedel kan påverka andra receptorer än svettkörtlarnas och det kan då ge upphov till biverkningar som muntorrhet (som i sin tur kan leda till försämrad tandhälsa), förstoppning, dimsyn, huvudvärk, yrsel, urinretention (svårigheter att tömma urinblåsan) och hjärtklappning. Eftersom antikolinergika inte kan inriktas på enstaka områden så minskar det svettningarna på hela kroppen. Detta kan därför också utgöra en risk för överhettning. Aktiva människor som löper risk för överhettning bör därför vara uppmärksamma på kroppens signaler och överväga om medicinering med antikolinergika är det mest lämpliga.

Studier från 2015/2016 visar en potentiell koppling mellan konsekvent, långvarigt bruk av antikolinergika och demens i synnerhet bland individer i åldrarna 65 och uppåt. Varsamhet bör dock iakttas av alla så rådgör med din läkare om du känner dig osäker.

Om du är gravid eller ammar ska du alltid rådgöra med läkare före användning då det idag inte förefaller klarlagt hur detta kan påverka fostret/barnet.

För- och nackdelar

Fördelar: Billigt, lättillgängligt, enkelt
Nackdelar: Flertalet biverkningar, kan ej lokalbehandla specifika områden

Var kan man få behandlingen?

Antikolinergika skrivs ut av läkare.

Mer information

 

Creative Commons-licens
Denna text är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported Licens.