fbpx
26 april, 2018

Integritetspolicy

– PATIENTFÖRENINGEN FÖR HYPERHIDROS

Denna policy om behandling av personuppgifter (integritetspolicy) beskriver hur Patientföreningen för Hyperhidros inhämtar och behandlar information om dig. Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via föreningens webbplats, hyperhidrosforeningen.se.

Cookies

När du besöker vår hemsida, hyperhidrosforeningen.se, samlar vi automatiskt in information om dig med hjälp av cookies.

En cookie är en liten textfil som placerar sig på din dators hårddisk, smartphone eller annan IT-utrustning. Den gör det möjligt att upptäcka din IP-adress och inhämta information om t.ex. vilken typ av webbläsare du använder och vilka sidor och funktioner du besöker, t.ex. vilka söktermer du använder på webbplatsen.

Vi använder cookies för:

  • Styrning av generell teknisk funktionalitet på webbplatsen, t.ex. för att hålla reda på om du är inloggad på sidor som är skyddade genom inloggning
  • Trafikmätning via Google Analytics och Facebook Pixel
  • Riktad kommunikation vi förmodar är intressant för dig baserat på ditt beteende.

Vi använder uppgifterna för att få en samlad överblick över hur webbplatsen används. Den statistik vi får med hjälp av cookies använder vi till att förbättra webbplatsen och vår kommunikation med dig som besökare. Insamlingen av cookies sker med legitimt intresse som rättslig grund.

Vi använder även tredjepartscookies som är cookies som placeras av andra än oss. Det kan t.ex. vara företag som hjälper oss att mäta, analysera och rikta våra processer och webbplatsens innehåll. Vi använder tredjepartscookies från:

  • Google Analytics. Etablerat i USA. Vi använder anonymisering av IP-adresser. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield.
  • Facebook Business. Etablerat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield.

De externa företagen agerar personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för i förhållande till våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.

Om du vill begränsa cookies

Vissa cookies lagras tills du stänger din webbläsare, medan andra lagras under en längre tid. Om du vill begränsa vilka cookies vi använder kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna för vilka cookies som placeras på din dator. Du ska dock vara medveten om att du i så fall eventuellt inte kan använda vissa tjänster och funktioner som kräver cookies för att spara de val du har gjort.

Du kan undvika cookies och det är också möjligt att ta bort befintliga cookies från din dator.

På vilket sätt du kan undvika cookies beror på vilken webbläsare du använder. Se supportwebbplatsen för din webbläsare för detaljerad information.

Personuppgifter i medlemsregister

Vilka uppgifter sparas och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som minst e-postadress, för- och efternamn, med valfri möjlighet att även lagra adress, kön, födelsedatum, samt vilken sjukvårdsregion du tillhör. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta ett nödvändigt medlemsregister för föreningen och för att informera dig om viktiga händelser i föreningen som krävs för att uppfylla föreningens stadgar såsom t.ex. kallelse till årsmöte. Därutöver används dina personuppgifter samt övriga uppgifter såsom medlemstyp och prenumeration av nyhetsbrev för att för att kunna förädla och anpassa föreningens verksamhet utifrån medlemmarnas demografiska och geografiska mönster och, om du aktivt har godkänt detta, för att informera dig om nyheter och övrig information kring föreningen, ditt medlemskap och hyperhidros i allmänhet.

Varifrån hämtas uppgifterna?

Du uppger själv dina uppgifter till oss där minimikravet är för- och efternamn samt i förekommande fall e-postadress för att medlemskapet ska gälla; i de fall e-postadress saknas krävs fullständig adress. I de fall där minikravet på personuppgifter inte uppfylls hävs medlemskapet med omedelbar verkan och de lagrade uppgifterna raderas; eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Vid avbruten eller misslyckad medlemsregistrering på vår webbplats sparas dina personuppgifter i 30 dagar innan de raderas. Detta för att kunna avgöra och svara på frågor kring varför registrering ej lyckats.

Vem kan se personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med vid var tid de medlemmar som ingår i föreningens styrelse och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vår webbplats använder betaltjänstleverantören Payson. Genom att godkänna betalningen godkänner du Paysons Användarvillkor (https://www.payson.se/anvandarvillkor/) och Integritetspolicy (https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/#v4/). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU [se punkt 7].

Dina rättigheter

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avhängigt ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till och med högst 6 månader efter den dagen du skriftligt begär utträde ur föreningen.

Du kan se och ändra alla uppgifter vi har sparade om dig genom inloggning på vår webbplats hyperhidrosforeningen.se där du loggar in med e-postadress eller användarnamn samt ditt personliga lösenord. Du kan även kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@hyperhidrosforeningen.se.

Personuppgiftsansvarig är Patientföreningen för Hyperhidros (org.nr. 802463-1304), Box 49069, 100 28 Stockholm, info@hyperhidrosforeningen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.