Vad är hyperhidros?

Hyperhidros är en sjukdom som kännetecknas av att man svettas extremt mycket. Utmärkande för hyperhidros till skillnad från normal svettning är att personer som lider av hyperhidros får sin livskvalitet kraftig nedsatt som en följd av sina kraftiga svettningar. De personer som lider av hyperhidros svettas särskilt mycket från händer, ansikte, bål, armhålor, ljumskar och fötter. Konsekvenserna för personernas sociala liv kan jämföras med de som är svårt drabbade av psoriasis eller akne. Personer som lider av extrem svettning tvingas ofta att planera både sin arbetstid och sin fritid på ett sätt som minimerar riskerna för att svettning ska uppstå och också alltid vidta åtgärder för att dölja sitt handikapp. Det är inte ovanligt att personer som lider av hyperhidros undviker socialt umgänge och väljer yrken där de så långt som det är möjligt inte behöver möta andra människor.

Hyperhidros drabbar nära 3 procent av befolkningen. De flesta lider av en genetiskt betingad primär form. Bara i Stockholms län är det uppskattningsvis 20 000 personer som har så allvarliga problem att deras livskvalitet och yrkesliv allvarligt påverkas av sjukdomen.

Händer