Medlemskap

Som medlem i föreningen får du, utöver informationen på hemsidan, tillgång till medlemsforumet och dess kontaktnät.

Medlemskapet kostar 50 kr och gäller fram till dess att du aktivt meddelar oss om utträde.
För att bli medlem fyller du i din epostadress och klickar dig vidare till betaltjänsten. Betalningen kan göras med Visa, Mastercard eller internetbank. När betalningen är gjord skickas du tillbaka och får fylla i användaruppgifterna för att slutföra registreringen.

Eller 

Du kan även betala in 50 kr på vårt Plusgirokonto 626190-3. Det är viktigt att du anger ditt namn, samt epostadress på meddelanderaden.

Om du redan är medlem kan du själv välja om du vill skänka ett bidrag genom att förnya ditt medlemskap. Detta är helt frivilligt.

Medlemsuppgifter kommer endast att användas i interna informationssammanhang och vid inbjudningar till aktiviteter och möten. Uppgifterna hanteras i enlighet med Lagen om personuppgifter (PUL)