fbpx

Dråpslag mot oss som lider av sjuklig svettning

Dråpslag mot oss som lider av sjuklig svettning – vad är regionernas plan för att ge oss rätt vård?

Idag stängdes den sista utvägen till rätt vård för många av oss som lider av sjuklig svettning, hyperhidros. Svettmottagningen lägger från och med 1 september 2019 ner sin klinik i Danmark efter att svenska myndigheter och Högsta förvaltningsdomstolen gjort verksamheten omöjlig att driva vidare. Nu kräver vi svar: Vad är regionernas plan för oss som är beroende av en fungerande och effektiv vård? Vad är regeringens syn på denna orimliga situation?

För oss som lider av hyperhidros är Svettmottagningens nedläggning något av ett chockbesked. Under många år har vi kunnat få en behandling som fungerar på kliniken i Köpenhamn. Med stöd av EU:s patientrörlighetsdirektiv har vi fått ersättning för behandlingarna från Försäkringskassan – även om vi har behövt kämpa för vår rätt i förvaltningsdomstolarna. Både Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting har konsekvent motarbetat verksamheten – och nu lyckats få Svettkliniken att ge upp.

Tyvärr har vi inte fått rätt hjälp inom den svenska offentliga vården, som inte har fungerat. Faktum är att den misslyckats helt, med ineffektiva behandlingar som dessutom kan medföra betydande risker vid tablettbehandling av hyperhidros. I praktiken har en hel patientgrupp – ungefär 300 000 människor – nu lämnats vind för våg.

För oss är det ofattbart och oacceptabelt.

Vi är en svag patientgrupp eftersom många skäms för sin sjukdom. Patientföreningen för Hyperhidros är en kommersiellt och politiskt obunden förening för att ge alla som lider en röst.

Nu undrar vi:

  • Vilken vård ska alla vi hyperhidrospatienter få nu?
  • Vad är regionernas plan för oss?
  • Vad säger regeringen om denna orimliga situation?

I grunden handlar det inte bara om oss som enskild patientgrupp. Frågan är bredare och angår alla. Nästa gång kan regionerna och Försäkringskassan välja att ta strid mot någon annan patientgrupp.

Vilka står på tur?

Styrelsen för Patientföreningen för Hyperhidros

För mer information, kontakta:
Patientföreningen för Hyperhidros
info@hyperhidrosforeningen.se

Vill du hjälpa oss växa och att ta strid mot dessa orättvisa beslut? Bli medlem här!